Wie is ECPAT-NL?

ECPAT Internationaal
ECPAT voert campagne tegen commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden. ECPAT is in 1990 opgericht om een einde te maken aan kinderprostitutie in relatie tot reizen in AziŽ. Inmiddels is dit werkveld verbreed tot alle vormen van seksuele uitbuiting en voert ECPAT wereldwijd campagne, ook in Nederland. Het internationale ECPAT netwerk bestaat uit meer dan 70 organisaties in meer dan 60 landen over de hele wereld.

ECPAT-NL
ECPAT-NL bestaat sinds 1995 en is in 2003 samengegaan met Defence for Children International afdeling Nederland. ECPAT- NL wordt gesteund door stichting Kinderpostzegels Nederland, Plan Nederland ( voorheen Foster Parents Plan), Mensen in Nood/Cordaid en Kerk in Actie/Kinderen in de Knel. ECPAT-NL werkt nauw samen met organisaties in Nederland en daarbuiten die zich met bestrijding van seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen bezighouden.
Middels voorlichting probeert ECPAT-NL bewustwording van het probleem van commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen te vergroten en betrokkenheid te creŽren bij de Nederlandse bevolking bij het tegengaan van dit probleem. Daarnaast wordt er gelobbyd bij de overheid, politieke partijen en maatschappelijke organisaties voor goede hulpverlening en adequate en effectieve wet- en regelgeving gericht op voorkoming van seksuele exploitatie van kinderen. Ook het bedrijfsleven, zoals internet service providers en de reisindustrie, wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het beschermen van kinderen tegen seksuele uitbuiting. ECPAT-NL stimuleert en volgt bovendien onderzoek op dit gebied, onder andere naar de betrokkenheid van Nederlanders bij seksuele exploitatie van kinderen in het buitenland en in Nederland.

Belangrijke ECPAT-NL partners zijn:

Defence for Children International (afdeling Nederland)
Postbus 75297
1070 AG Amsterdam
tel: 020-4203771
fax: 020-4203832
email: dcinl@wxs.nl
website:  www.defenceforchildren.nl

Defence for Children International (DCI) is een internationale organisatie die wereldwijd opkomt voor de Rechten van het Kind. De Nederlandse afdeling richt zich in Nederland op voorlichting over de rechten van kinderen. DCI-Nederland is ook actief op het terrein van fondsenwerving voor rechtshulpprojecten van DCI-secties overal ter wereld. DCI heeft een consultatieve status bij de Verenigde Naties en bij de Raad van Europa.

Stichting Kinderpostzegels Nederland
Schipholweg 73-75
2316 ZL Leiden
tel: 071-5259800
fax: 071-5130147
email: skn@skn.nl
website: www.kinderpostzegels.nl

Kinderpostzegels Nederland steunt jaarlijks honderden projecten voor kinderen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Van de financiŽle middelen wordt een helft in Nederland besteed en vindt de andere helft een weg naar landen in de Derde Wereld en Oost Europa. In Nederland richt Kinderpostzegels zich vooral op kinderen met een handicap en kinderen die zijn aangewezen op jeugdhulpverlening. In het buitenland ijvert Kinderpostzegels naast de opvang en opleiding van kinderen met een handicap voor verbetering van het lot van straatkinderen, werkende kinderen en kinderen die het slachtoffer zijn van geweld.

Plan Nederland
Van Boshuizenstraat 12
Postbus 75454
1070 AL Amsterdam
tel: 020-5495555
fax: 020-6444065
email: info@plannederland.nl
website: www.plannederland.nl

Plan Nederland (voorheen Foster Parents Plan) is lid van de koepelorganisatie Plan International, actief in 45 programma landen in Afrika, AziŽ en Latijns Amerika en de CaraÔben. Plan streeft naar blijvende verbeteringen in het leven van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Daartoe is Plan actief in lobby en beleidsbeÔnvloeding, alsmede programma ontwikkeling en beheer. Bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen is een van de belangrijke themaís waar Plan Nederland zich op richt. Plan Nederland is een kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die particuliere fondsen werft en zich daarnaast actief profileert voor de verwerving van ondersteunende ontwikkelingsgelden van de overheid.

Kinderen in de Knel
Postbus 456
3500 AL Utrecht
tel: 030-8801456
fax: 030-8801457
email: info@kerkinactie.nl
website: www.kerkinactie.nl

Kinderen in de Knel verleent namens vijftien protestante kerken en groepen in Nederland financiŽle steun aan projecten voor kinderen in zeer moeilijke omstandigheden in ontwikkelingslanden. Het gaat hierbij om projecten die door mensen ter plekke zijn opgezet en worden uitgevoerd. De projecten moeten direct ten goede komen aan de kinderen of gericht zijn op de verbetering van hun rechten. 

Mensen in Nood/Cordaid
Postbus 16436
2500 BK Den Haag
tel: 070-3136200
fax: 070-3136201
email: info@menseninnood.nl
website: www.menseninnood.nl

Wereldwijd, bij rampen, oorlogen of andere noodsituaties helpt Mensen in Nood getroffenen. Vluchtelingen en ontheemden, kwetsbare groepen zoals straatkinderen, werkende kinderen, mensen met een handicap en ouderen, kunnen rekenen op de steun van Mensen in Nood, via de plaatselijke hulpverleners. Deze hulpverlening is onafhankelijk, volgens de christelijke traditie van solidariteit, ongeacht religie, herkomst of politieke overtuiging.

Mensen in Nood maakt deel uit van Cordaid en via Cordaid van het internationale Caritasnetwerk en Samenwerkende Hulporganisaties (SHO).