Tweede Wereld Congres tegen commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen, Yokohama, 17-20 december 2001

Als opvolging van het Wereldcongres tegen CommerciŽle Seksuele Uitbuiting van Kinderen dat gehouden is in Stockholm van 27-31 augustus 1996, heeft ECPAT in samenwerking met Unicef en de NGO Group for the Convention on the Rights of the Child een tweede Wereldcongres georganiseerd. De conferentie is van 17-20 december in Yokohama, Japan gehouden. Ook de Nederlandse overheid heeft met een officiŽle regeringsdelegatie deelgenomen aan het Congres. 

Tijdens het Wereldcongres in Stockholm werd voor de eerste keer de aandacht gevestigd op de problematiek rond commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen. Voor het eerst kwamen overheden, internationale organisaties, NGO's en jongeren samen om te praten over dit probleem en hoe het vanuit verschillende kanten bestreden kan worden. Sindsdien zijn er wereldwijd verschillende maatregelen genomen om de wetgeving en naleving van wetten op dit terrein te verbeteren, meer te doen aan preventie, hulpprogramma's, bestrijden van kinderporno, kinderprostitutie en kinderhandel, et cetera. Overheden van 122 landen hebben tijdens dit Wereldcongres afgesproken om een Agenda voor Actie te ondertekenen en beloofden hiermee binnen vier jaar met een Actieplan te komen hoe zij commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen in hun land tegen zullen gaan. 

Doel 
Het doel van het Tweede Wereldcongres was om de voortgang van de implementatie van de Agenda for Action te bekijken en om de krachten te bundelen in de strijd tegen commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen. Meer specifiek is het Tweede Wereldcongres bedoelt om:

 • de betrokkenheid van overheden die de Agenda for Action hebben ondertekend te vergroten;
 • om de voortgang in de implementatie van de Agenda for Action te bekijken;
 • om expertise en ervaringen in de bestrijding van commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen te delen en om de belangrijkste problemen hierin te identificeren;
 • om het follow-up proces te versterken en ervoor te zorgen dat alle landen de Agenda for Action ondertekenen.

Thema's 
Voordat het congres begon zijn er zes rapporten geschreven die over de volgende onderwerpen gaan:

 • Kinderpornografie
 • De rol en betrokkenheid van de private sector
 • Kinderhandel voor seksuele doeleinden
 • Bescherming/Preventie/Rehabilitatie
 • Profiel van de misbruiker
 • Het internationale raamwerk op het gebied van justitie/rechtspraak 

De rapporten kunnen bij ECPAT Internationaal opgevraagd worden. 

Resultaat Yokohama
Het Outcome Document van het Tweede Wereldcongres kan gedownload worden, evenals het verslag van de conferentie. Enkele belangrijke uitkomsten van het congres zijn:

 • Samenwerking op alle niveaus tussen overheid, civil society en bedrijfsleven is de sleutel om te komen tot effectieve bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting. Een blijvende stroom van maatregelen is nodig om seksuele uitbuiting van kinderen aan te pakken. 
 • Het probleem van commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen wereldwijd is de laatste jaren complexer geworden door een aantal factoren: 
 • trafficking lijkt op steeds grootschaliger wijze plaats te vinden en steeds beter georganiseerd te zijn;
 • de negatieve aspecten van globalisering worden steeds meer zichtbaar en dragen ertoe bij dat seksuele uitbuiting van kinderen steeds meer voor lijkt te komen;
 • de werking van nieuwe wetgeving, nieuwe projecten en beleid is in sommige landen nauwelijks effectief door gemakzucht, politieke desinteresse, criminaliteit en corruptie. 
 • Bundeling van regionale en nationale inbreng, kennis en ervaring zijn nodig om ervoor te zorgen dat maatregelen tegen seksuele uitbuiting van kinderen effectief zijn en aansluiten op de praktijk.
 • Sinds 11 september is men sterk gericht op (de aanpak van) terrorisme. Dit gaat ten koste van de aandacht voor kinderen, waaronder bescherming tegen seksuele uitbuiting.
 • Er is meer aandacht nodig voor de vraagkant: de diversiteit van de misbruikers moet geÔdentificeerd en geanalyseerd worden. Vooral het lokale misbruik heeft tot nu toe weinig aandacht gehad. Daarnaast moet er gekeken worden naar hedendaagse ontwikkelingen, zoals een toenemende consumptiebehoefte, die voor veranderende normen en waarden zorgt en ten dele een ontwikkeling in gang zet die ervoor zorgt dat kinderen als object gezien worden. Om de vraag- en aanbodkant van de problematiek aan te pakken zijn geÔntegreerde maatregelen nodig op alle niveaus (overheid, ngo's en bedrijfsleven).
 • De ontwikkeling van een helder monitoring systeem voor nationale actieplannen is noodzakelijk, zodat effectieve implementatie, beoordeling en follow-up van deze plannen gegarandeerd zijn.
 • Het in kaart brengen van de stand van zaken rondom seksuele uitbuiting van kinderen op de lange termijn is nodig, evenals systematisch en voortdurend onderzoek. Bewustwording en educatie op grote schaal is voor een effectieve aanpak van seksuele uitbuiting van kinderen onontbeerlijk. 

Deze uitkomsten geven opnieuw het belang aan van de voortgang van de wereldwijde campagne ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting.

Zie voor meer informatie het verslag van het congres en het Outcome document van het tweede wereldcongres.

Op regionaal niveau zijn er ter voorbereiding op Yokohama regionale bijeenkomsten georganiseerd. NGO's, IGO's (internationale gouvernementele organisaties) en overheden zijn in november 2001 in Boedapest bij elkaar gekomen om de prioriteiten voor Europa vast te stellen. Per regio is een Regionaal Outcome Document opgesteld. De Europese conferentie was georganiseerd door de Raad van Europa in samenwerking met Unicef.

Jongerenparticipatie
Net als bij het eerste Wereldcongres namen ook jongeren deel aan het congres. Er waren ruim 100 jongeren die deelnamen aan het congres, waarvan er een derde uit het ECPAT netwerk komen. Sinds het eerste Wereldcongres zijn overheden en NGO's meer bewust geworden van het belang van het betrekken van jongeren bij de bestrijding van commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen. Het probleem gaat jongeren direct aan en in de bestrijding ervan en het zoeken naar oplossingen spelen de ervaringen van jongeren een belangrijke rol. ECPAT-NL heeft ervoor gezorgd dat er ook een Nederlandse jongere aan het congres heeft deelgenomen.

Voor meer informatie over het tweede Wereldcongres kun je op de site van ECPAT Internationaal kijken en op de volgende sites:

Japanse overheid: www.mofa.go.jp/policy/human/child/index.html

Focal Point on Sexual Exploitation: www.focalpointngo.org.