Wat wordt er gedaan?

Op internationaal, nationaal en lokaal niveau wordt door overheden gezocht naar manieren om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting. De overheid geeft het wettelijk kader aan waarbinnen de samenleving met seksualiteit dient om te gaan. Wetgeving is een belangrijk instrument om seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan. In Nederland is de wetgeving omtrent seksuele uitbuiting van kinderen erg complex. De Nederlandse overheid stelt zich aan de ene kant terughoudend op en wil de seksuele vrijheid van burgers (en minderjarigen) respecteren. Maar aan de andere kant wil de overheid onderdrukking, geweld en exploitatie in seksuele relaties, in het bijzonder bij minderjarigen, bestrijden. Wat wordt er in Nederland door de overheid gedaan om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting? 

Overheid

Niet alleen de overheid heeft een verantwoordelijkheid om seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan. Ook het bedrijfsleven moet hier een rol in spelen. De reisindustrie heeft een verantwoordelijkheid in de bestrijding van kinderprostitutie in relatie tot reizen, zowel in Nederland als op de vakantiebestemming. Internetproviders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen verspreiding van kinderpornografie op internet. Hieronder worden de verschillende verantwoordelijkheden van het bedrijfsleven besproken.

Bedrijfsleven
 

VN Kindertop 2002
In mei 2002 heeft de tweede Kindertopconferentie, The United Nations General Assembly Special Session on Children, plaatsgevonden in New York. Hier zijn regeringsleiders uit de hele wereld bijeen gekomen om de leefsituatie van kinderen en jongeren wereldwijd te bespreken. Deze conferentie is het vervolg op de eerste Kindertop uit 1990 waarin een aantal afspraken gemaakt is. Op de tweede Kindertop zijn deze afspraken geŽvalueerd en is een Outcome Document opgesteld. In dit Outcome Document zijn een aantal doelstellingen opgenomen om kinderen maximaal te beschermen en hun rechten veilig te stellen. In het document is ook aandacht voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting. Voor meer informatie kun je kijken op www.kindertop.nl