Preventie en hulpverlening

Preventie van seksuele uitbuiting van kinderen en hulpverlening aan kinderen is een belangrijk middel om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Preventie activiteiten zijn zowel gericht op kinderen als op het algemeen publiek. Wat betreft hulpverlening zijn er in Nederland weinig projecten speciaal gericht op deze problematiek. Hieronder volgt een lijst van hulpverleningsinstanties in Nederland die aandacht besteden aan seksuele uitbuiting van kinderen en/of seksueel misbruik in het algemeen.  

Overzicht hulporganisaties

Best practices
Hoe kan voorkomen worden dat kinderen in de prostitutie terechtkomen en welke mogelijkheden zijn er om minderjarigen uit de prostitutie te halen? In een aantal gemeenten in Nederland zijn succesvolle methoden ontwikkeld, gericht op het voorkomen en bestrijden van minderjarigen in de prostitutie. In het kader van het NAPS is een handboek met zes projectbeschrijvingen en adviezen voor gemeenten geschreven die in het kader van het lokale jeugdbeleid vergelijkbare projecten willen opzetten. Dit boekje kan besteld worden bij STADE (www.stade.nl).

Overzicht best practices