KINDERPROSTITUTIE OP TOERISME BESTEMMINGEN

Onderstaande landenrapportage geeft duidelijk aan de kinderprostitutie een wereldwijd probleem is, maar ze heeft niet de pretentie volledig te zijn, want het probleem kinderprostitutie blijkt in steeds meer landen te bestaan. In landen die niet in deze rapportage zijn opgenomen kan dus wel degelijk ook commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen voorkomen. Dat ze niet genoemd worden ligt eerder aan het feit dat er geen cijfers beschikbaar zijn en dat bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen geen prioriteit heeft.

Daarnaast zijn de landen in deze rapportage geselecteerd naar toerisme bestemmingen. Cijfers zijn afkomstig van ECPAT, UNICEF en internationale en lokale kinderhulporganisaties.

In principe zou je kunnen zeggen dat het voor kan komen in landen waar de lokale bevolking in armoedige omstandigheden leeft en veel kinderen op straat leven, zeker als de landen zelf uitgroeien tot geliefde bestemmingen voor kapitaalkrachtige toeristen op zoek naar vertier. Maar ook in rijke landen neemt het aantal straatkinderen steeds meer toe en ook daar is kinderprostitutie geen onbekend fenomeen.

LATIJNS AMERIKA AFRIKA
NOORD AFRIKA en MIDDEN-OOSTEN OOST EUROPA
WEST EN NOORD EUROPA NOORD AMERIKA
AZIň ZUID AZIň
ZUIDOOST AZIň AUSTRALIň, NIEUW ZEELAND EN STILLE ZUIDZEE

Inhoud.gif (1269 bytes)LATIJNS AMERIKA

In Latijns Amerika evenals in veel andere landen, zijn de voornaamste factoren die kinderen tot prostitutie aanzetten extreme armoede en het ontbreken van een sociaal vangnet. Maar ook geweld en misbruik in familieverband speelt een rol. Zo liet een studie uit 1995 in Midden Amerika zien dat 47% van de meisjesprostituees het slachtoffer waren geweest van geweld en verkrachting door familieleden. Er wordt echter ook gemeld dat steeds meer meisjes uit de middenklasse in de prostitutie gaan omdat daarmee in korte tijd veel geld verdiend kan worden. Dit gaat vaak gepaard met druggebruik en daaropvolgend drugverslaving, waardoor ze zich nog meer moeten prostitueren.

BraziliŽ

Volgens het Braziliaans Centrum voor Kinderen en Jongeren zouden er 500.000 kinderen betrokken zijn bij prostitutie (1992). Een parlementair rapport heeft het zelfs over 2 miljoen kinderen, jongens en meisjes. Het Centrum voor de verdediging van kinderen en jongeren in Bahia (CEDECA) schreef in een rapport in 1994 dat de meeste kinderen in de prostitutie die ze in Salvador de Bahia interviewden tussen 16 en 17 jaar oud waren, 8% was tussen 12 en 13 jaar. Ook kinderen tussen 5 en 8 jaar werden door toeristen opgepikt.

Centraal Amerika

In Costa Rica’s hoofdstad San Josť zijn meer dan 2000 kindprostituees. De lokale bevolking maakt gebruik van hen omdat ze goedkoop zijn. Kinderen vanaf 8 jaar zijn al verkrijgbaar voor seksuele handelingen. Ook worden ze misbruikt door zeelui vooral in havensteden, toeristen en in Costa Rica wonende buitenlanders, veelal Noord Amerikanen die in Costa Rica hun oude dag doorbrengen. Buitenlanders kiezen ook vaak kinderen, vanaf zo’n 12 jaar, als tijdelijke vriendinnen gedurende hun verblijf. Hierbij worden vaak seksuele diensten verricht tegen kost en inwoning, en zonder ervoor betaald te worden.

Dit fenomeen doet zich ook voor in andere Centraal Amerikaanse landen als Honduras, Guatemala, Nicaragua en El Salvador. Hier wordt in toenemende mate geconstateerd dat kinderen betrokken zijn bij prostitutie en dat er handel in kinderen plaatsvindt voor seksdoeleinden met name naar Mexico en de VS (Casa Allianza). Een overheidsstudie in Nicaragua stelde al in 1993 dat 92% van de prostituees in Nicaragua tussen de 12 en 18 jaar oud is.

Columbia

Een studie in Bogota toont aan dat het aantal kindprostituees tussen 1986 en 1993 vervijfvoudigd is . In 1993 waren er zo’n 3000 onder de 18 jaar, waarvan 33% jonger was dan 14 en 5% jonger dan 10 jaar.

Cuba

Door de sterke groei van het toerisme is ook op Cuba sekstoerisme enorm toegenomen. Daarbij is Cuba een gewilde plek geworden voor kindsekstoerisme, vooral voor Canadese, Spaanse en Italiaanse toeristen, maar ook Nederlanders en Duitsers. Kinderen maken deel uit van het sekstoerisme, het lijkt erop dat jonge meisjes vooral zich zelf aanbieden en dat het niet gaat via pooiers of bordeeleigenaren. De Cubaanse overheid vervolgt en straft eerder de kindprostituees dan hun klanten.

Dominicaanse Republiek

Kinderprostitutie is een zichtbaar en groeiend fenomeen in de Dominicaanse Republiek. Volgens het Belgische SAGO waren er in 1996 zo’n 25.000 kindprostituees ofwel 2,5% van de bevolking tussen 6 en 18 jaar. De Dominicaanse economie steunt vooral op het toerisme en het eiland trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Van hen is 60% afkomstig uit Duitsland, de andere 40% komt uit Noord Amerika en Noord en West Europa.

Mexico

Volgens Unicef leven in Mexico negen miljoen kinderen in absolute armoede, van hen leven er 60.000 op straat. Volgens Mexicaanse NGO’s zijn momenteel 5000 kinderen, vooral afkomstig van de straat, betrokken bij prostitutie, pornografie en sekstoerisme. Vooral kinderen in Mexico City en in steden langs de grens met de VS lopen het meeste risico op seksuele uitbuiting. Evenals in bestemmingen voor massatoerisme zoals Acapulco en Cancun. In 1996 meldde de US postal service dat vanuit Mexico City een netwerk van kinderporno productie opereerde gericht op de VS.

Peru

Geschat wordt dat ongeveer de helft van de een miljoen prostituees in Peru minderjarig is en in de prostitutie werkt met valse identiteitsbewijzen. De gemiddelde leeftijd van deze kinderen ligt tussen de 13 en 17 jaar, maar er zijn er ook van 6 jaar; 95% van hen zijn meisjes. Maar ook jongensprostitutie bestaat en heet ‘fleeteo’.

Venezuela

Meer dan 40.000 meisjes tussen 8 en 17 jaar oud werken als prostituees (Latin America Press, 1995). Kinderen worden commercieel seksueel misbruikt door lokale mannen, migrerende arbeiders, zeelui, vrachtwagenchauffeurs, toeristen en zakenreizigers en buitenlanders die in Venezuela wonen.

Inhoud.gif (1269 bytes)AFRIKA

In de meeste Afrikaanse landen groeit het aantal kindprostituees. Drie factoren lijken daarbij een belangrijke rol te spelen: oorlogen en de aanwezigheid van militairen, ook in het kader van hulp-operaties, grootschalig toerisme, lokaal gebruik en culturele tradities. Ten aanzien van het laatste kan gezegd worden dat in bepaalde culturen meisjes en vrouwen een geringe status hebben: zo wordt er als bruidsprijs vaak betaling "in natura" (seksuele diensten) verlangd en bestaat er ook het fenomeen "sugar daddies" (suikerooms), oudere mannen die meisjes in ruil voor seks schoolgeld, kleding en cadeautjes geven.

EthiopiŽ

Seksuele uitbuiting van meisjes groeit al sinds 1990. Door de beperkte mogelijkheden op het platteland zijn veel vrouwen en meisjes naar de steden gemigreerd. Daar is moeilijk werk te vinden en zijn de kosten voor het levensonderhoud hoog, waardoor ze gemakkelijker seksueel uitgebuit kunnen worden. In Addis Abeba is een grote concentratie straatkinderen, van wie er veel hun toevlucht nemen tot prostitutie als manier van overleven.

Gambia

Gambia is een populaire charterbestemming geworden voor een goedkope zee- en strandvakantie ver weg. Vooral ook voor West- en Noord-Europese vrouwen van middelbare leeftijd, die komen voor seks met Gambiaanse mannen en jongens, van soms nog geen 16 jaar.

Ghana

Volgens een VN rapport worden jonge Ghanese meisjes uit arme families vaak onder valse voorwendselen in de prostitutie gebracht door zogenaamde werkgevers diewerk voor ze hebben in de huishouding.

Ivoorkust

Het grootste deel van de kindprostituees in Ivoorkust wordt gevormd door straatkinderen. Volgens een VN rapport is de kinderprostitutie zichtbaar gestegen, mede dankzij het binnen stromen van vluchtelingen uit naburige landen die in staat van oorlog zijn. De kinderen onder deze vluchtelingen komen veelal in de prostitutie terecht.

Kenia en Tanzania

In Kenia en Tanzania is kinderprostitutie vooral iets dat op straat plaats vindt, 90% van de kinderen die overdag van alles en nog wat verkopen en/of bedelen gaan ‘s avonds over tot prostitutie. Taxichauffeurs, reisgidsen en hotel-, restaurant en barpersoneel spelen een rol als tussenpersoon bij misbruik door toeristen. Door het aanbod van goedkope strandvakanties is het toerisme gegroeid: het grote aanbod van toeristen, verslechterende economische omstandigheden en een corrupt politieapparaat vergroten de kans op sekstoerisme en daarmee commerciŽle seksuele exploitatie van kinderen. Overigens worden seksuele diensten geleverd niet alleen in ruil voor geld maar ook in ruil voor eten, drank, onderdak en andere goederen. In een rapport van Child Welfare Society Kenia staat dat kinderprostitutie in Nairobi, Mombasa, Malindi, Lamu en enkele safaristeden toeneemt.

Bij het lokale gebruik speelt een rol dat gedacht wordt dat kinderen HIV-vrij zijn. De vrachtroutes in Kenia zijn bekend om de kinderen die daar door chauffeurs seksueel uitgebuit worden.

In Tanzania gaat het vooral om de kuststrook en de steden rond bekende safari trekpleisters. Van Maasai jongens is bekend dat zij in trek zijn bij westerse vrouwen en zich voor hen prostitueren.

Mozambique

Sinds er vrede is in Mozambique is het toerisme gegroeid. Kinderprostitutie werd voor het eerst zichtbaar bij de ontdekking van commercieel seksueel misbruik van kinderen door soldaten van de VN Vredesmacht. Sindsdien zijn kindprostituees een groeiend fenomeen, het zijn de armen in de stad die zich prostitueren om voor zichzelf en hun familie in het levensonderhoud te voorzien.

Senegal

Verstedelijking heeft geleid tot afbraak van de familiestructuur, waardoor kinderen steeds meer het risico lopen seksueel uitgebuit te worden. Voor Senegal is toerisme een steeds belangrijkere bron van inkomsten. Afrikaanse organisaties hebben gerapporteerd dat in toeristengebieden steeds meer kinderprostitutie voorkomt.

Zambia

Een studie uit 1996 schatte dat 70.000 kinderen gedwongen waren op straat te leven. De meeste van hen zijn dochters van prostituees, wezen of kinderen in extreem moeilijk omstandigheden. Kinderen vanaf een jaar of elf, van wie gedacht wordt dat ze minder risico hebben op Aids, zijn betrokken bij prostitutie. Prostitutie is verboden in Zambia, de prostituees worden opgepakt en niet de klanten.

Zimbabwe

Kinderprostitutie bestaat, hoewel er in Zimbabwe nauwelijks over gesproken wordt, dankzij een conservatieve houding ten aanzien van seks. Het groeiend toerisme doet ook het risico op kinderprostitutie toenemen, zeker gezien de heersende werkeloosheid en daarbij horende armoede.

Zuid Afrika

In een rapport over Zuid Afrika wordt geconstateerd dat een groeiend aantal kinderen in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar tippelt op straat en in het havengebied van Kaapstad en Durban. De studie laat zien dat nu er nauwelijks politiecontrole op prostitutie is het seksueel commercieel misbruik van kinderen toeneemt. De Zuid Afrikaanse wetgeving is achterhaald en het ontbreekt het land aan geld en middelen om de slachtoffers op te vangen.

Inhoud.gif (1269 bytes)NOORD AFRIKA en MIDDEN-OOSTEN

Marokko, Egypte en TunesiŽ

Modernisering, verstedelijking, migratie van platteland naar stad, het uiteenvallen van gemeenschappen en afbrokkelen van familiestructuren: dit alles tezamen maakt kinderen die in die situatie zitten kwetsbaar voor seksuele uitbuiting, vooral in mega-steden als CaÔro.

In een aantal Noordafrikaanse steden zoals AlexandriŽ, Marrakesh, Casablanca en Tunis is er een relatie tussen toerisme en de groei van commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen.

Niet alleen meisjes maar vooral ook jongens zijn hier vaak het doelwit, werkend als straatverkopers, koerier of in de huishouding.

MauretaniŽ

In een rapport over MauretaniŽ is sprake van een toename van pedoseksuele activiteiten van buitenlanders en een stijging van de jongensprostitutie.

IsraŽl

Meer dan 1000 vrouwen komen jaarlijks via vrouwenhandel illegaal IsraŽl binnen, meestal afkomstig uit de voormalige Sovjetrepublieken. De meeste zijn ongeveer 20 jaar oud, maar meisje van 12 en 15 jaar zijn gevonden in Tel Aviv. De meisjes, door bordeel-eigenaren gekocht voor $10-20.000, moeten via de prostitutie hun "schuld" terugbetalen aan hun "eigenaren". Afpakken van identiteitsbewijzen, isolering, mishandeling, verkrachting, marteling en druggebruik plus bedreiging van familie zijn middelen die gehanteerd worden om de meisjes te laten werken in de prostitutie.

Inhoud.gif (1269 bytes)OOST EUROPA

In Oost Europa is de afbraak van de communistische structuren zo snel gegaan dat er nog geen ander sociaal systeem voor in de plaats is gekomen. Deze sociale chaos heeft ertoe geleid dat vooral in de grote steden duizenden kinderen op straat leven, voor wie prostitutie vaak de enige manier is om geld te verdienen om te kunnen overleven. Ook is de handel in kinderen gegroeid, voornamelijk van Oost- naar West-Europa. De productie van kinderpornografie daarentegen heeft zich meer en meer verplaatst van West naar Oost, met dien verstande dat ze onder westerse controle in Oost-Europa plaatsvindt en gebruik maakt van Oost-Europese kinderen. De netwerken zijn zeer goed georganiseerd, waarbij moderne communicatiemiddelen als internet hun diensten bewijzen.

Baltische staten: Estland, Letland en Litouwen

Sinds de val van de muur is alles dat voorheen verboden was, te koop voor geld, zo ook kinderen. De seksindustrie is gegroeid en daarin zijn ook veel minderjarigen betrokken. Volgens een studie in Estland (1995) waren er 4000 prostituees waarvan 20 tot 50% minderjarig is. In de hoofdstad Tallinn waren tien- en elfjarige meisjes aan het tippelen bij het station. In Litouwen en Letland zijn er zo’n 10.000 kinderen die niet meer naar school gaan, maar op straat rondhangen, van wie velen zich zelf aanbieden voor geld.

In kranten wordt werk voor mooie jonge meisjes aangeboden in het buitenland, als danseres, barmeisje of babysitter. In werkelijkheid eindigt het vaak in een bordeel in Polen, Duitsland, Nederland, BelgiŽ....

TsjechiŽ

Aan de drukste autoweg in TsjechiŽ bieden meisjes vanaf een jaar of twaalf hun diensten aan, al voor zo’n dertig gulden, en voor iets meer ook zonder condoom. De meeste worden begeleid door pooiers, die 80% van hun verdiensten opeisen en geweld tegen ze gebruiken.

Hongarije

In 1993 is prostitutie gelegaliseerd in Hongarije. Er bestaat geen wettelijke beperking meer om een 14 tot 18 jarige te exploiteren als prostituee, als deze tenminste toestemming verleent. In Boedapest wordt het aantal jonge prostituees geschat op 200 tot 500. Het betreft hier zowel jongens als meisjes.

In straatprostitutie komen ook jonge meisjes voor. Hun klanten zijn vaak vrachtwagenchauffeurs onderweg tussen Wenen en RoemeniŽ. In het toeristengebied rond het Balatonmeer is er in de zomer veel prostitutie, waarbij ook kinderen betrokken zijn

Rusland

In St. Petersburg is kinderprostitutie gedeeltelijk in handen van de georganiseerde misdaad. Een leider (meestal een jongen onder de 14 jaar) organiseert en beheert het geld dat later overhandigd wordt aan een volwassene. Treinstations en de straat zijn plaatsen waar kinderen zich veelvuldig aanbieden.

Het aantal kindprostituees in Moskou wordt geschat op zo’n 1000. Gesteld wordt dat de kinderen vaak onder valse voorwendselen geronseld zijn en dat de meeste klanten buitenlanders zijn.

Polen

De handel in kindseks is een groeiend probleem in Polen. Meisjes van middelbare scholen worden door Westeuropeanen seksueel uitgebuit in disco’s en truckstops aan de Duitse grens. Jongens vanaf 12 jaar gaan naar Berlijn waar ze tot 250 gulden per klant kunnen verdienen. Veel advertenties in Poolse kranten bieden werk als danseres in het westen voor jonge meisjes. In werkelijkheid komt dit neer op prostitutie. De politie-autoriteiten schatten het aantal minderjarige meisjes in de prostitutie op zo’n 600.

Inhoud.gif (1269 bytes)WEST EN NOORD EUROPA

De commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen in de geÔndustrialiseerde landen in West en Noord Europa wordt erkend als fenomeen, maar er zijn weinig tot geen cijfers beschikbaar, ondanks het bestaan van goede onderzoeksfaciliteiten. De verschijningsvormen zijn voornamelijk kinderprostitutie en kinderporno. De voornaamste oorzaken zijn armoede, groeiende economische ongelijkheid, ernstige familieproblemen, druggebruik en, vooral in welvarende samenlevingen, extreem consumptie gedrag. De meerderheid van de kinderen betrokken bij kinderprostitutie zijn weggelopen van huis, vaak vanwege geweld en misbruik binnen het gezin.

Nederland

Voor Nederland geldt dat er geen cijfers bekend zijn over de concrete omvang van kinderprostitutie, zowel jongens als meisjes. Dat het bestaat daar is iedereen het wel over eens en het is zeker bekend bij politie en organisaties die zich bezig houden met jongerenwerk. Ook in Nederland zijn steeds meer minderjarigen op straat te vinden. De kans dat een aantal van hen in het drugs- prostitutiecircuit terecht komt is zeer groot.

Ten aanzien van het "verdwijnen" van minderjarige asielzoekers gaan steeds weer geruchten op dat deze in de prostitutie terechtkomen. Bovendien is er het vermoeden dat jongeren afkomstig uit Oost Europese landen in Nederland in de prostitutie geraken.

ItaliŽ

Een onderzoeksproject uit 1995 laat zien dat tien procent van de prostituees in Noord ItaliŽ bestaat uit 10- tot 15-jarige meisjes, dertig procent is 16 tot 18 jaar.

Groot BrittanniŽ

De Children’s Society, die werkt met kinderen en jongeren op straat, vond dat in twee grote steden vijftien en twintig procent van hun cliŽnten op enigerlei wijze betrokken waren in de seksbusiness. Tussen 1989 en 1993, vonden 1500 veroordelingen plaats tegen kinderen en jongeren onder de 18, en 1800 waarschuwingen werden uitgedeeld voor overtredingen in verband met prostitutie. Bij de waarschuwingen gaat het zelfs om kinderen vanaf 10 jaar en bij de veroordelingen om kinderen vanaf 12 jaar.

Inhoud.gif (1269 bytes)NOORD AMERIKA

Verenigde Staten (VS) en Canada

Tot nu toe is er weinig onderzoek gepleegd naar Noord Amerikaanse mannen die seks hebben met kinderen voor geld. Maar geschat wordt dat er in de VS tussen de 100.000 en 300.000 kinderen seksueel uitgebuit worden via de prostitutie en porno. Deze kinderen zijn vaak thuisloos en weggelopen na fysiek en /of seksueel en mentaal misbruikt te zijn, zijn verwaarloosd of hebben ouders die aan alcohol en/of drugs verslaafd zijn. Ze vallen door de mazen van het sociaal welzijnsysteem, hun enige bron van inkomsten om te kunnen overleven is vaak de prostitutie. Bovendien zijn ze zelf vaak verslaafd en velen verkopen hun lichaam in ruil voor drugs.

Inhoud.gif (1269 bytes)AZIň

Kinderprostitutie komt op grote schaal voor in veel landen in AziŽ evenals de handel in kinderen. Het gaat meestal om bordeelprostitutie, hoewel in sommige landen, zoals de Filippijnen, straatprostitutie meer algemeen is. Kinderpornografie komt, hoewel minder algemeen ook vaak voor, vooral in Japan.

Sociale en economische omstandigheden in de regio zijn de voedingsbodem waarop de commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen groeit. Ondanks de economische groei van de laatste jaren, leeft de overgrote meerderheid van AziŽ’s bevolking dichtbij de armoedegrens. De groeiende welvaart heeft het verschil tussen arm en rijk juist verscherpt, materialisme en consumptienormen zijn toegevoegd aan traditionele manieren van leven en waardesystemen. De economische crisis in de Zuidoost-Aziatische regio in 1997 en 1998 heeft de positie van de allerarmsten alleen maar verzwakt, dus ook die van kinderen die het risico lopen om in de prostitutie terecht te komen. De over het algemeen geringe status van meisjes en vrouwen en hun beperkte toegang tot scholing en werk maakt hen erg kwetsbaar voor seksuele uitbuiting. Zeker omdat ze verondersteld worden bij te dragen aan de familie-inkomsten, overigens wordt ook van jongens verwacht dat ze een dergelijke bijdrage leveren. De status van meisjes is zo gering dat zelfs babymoord op meisjes in veel landen voorkomt; in andere landen worden ze beschouwd als weinig meer dan seksuele goederen. Geregeld gebruik van prostituees is gewoon en de rol die jongeren spelen bij seksuele diensten is algemeen en wijdverbreid.

Het sekstoerisme is in de afgelopen tientallen jaren enorm gegroeid. AziŽ en met name Zuidoost AziŽ is geafficheerd als bestemming, met als grote attractie het (goedkope) seksuele avontuur. Oorlogen in de Zuidoost-Aziatische regio hebben er bovendien toe geleid dat er veel militairen aanwezig zijn, wat geleid heeft tot prostitutie rondom de militaire kampen en in speciale "Rest & Recreation areas".

Inhoud.gif (1269 bytes)ZUID AZIň

China

Van de situatie in China is weinig bekend vanwege de geringe toegankelijkheid. Af en toe komt er echter wat informatie naar buiten. In 1993 vertelde een politieambtenaar aan Time Magazine dat er gedurende dat jaar in China 240.000 mensen gearresteerd waren in verband met prostitutie. In 1994 meldde de Peking People’s Daily dat er meer dan 10.000 vrouwen en kinderen jaarlijks ontvoerd en verkocht worden alleen al in de Provincie Sechuan, bovendien zei het blad dat prostitutie in bepaalde grote steden in overvloed voorkomt, gesproken werd over meer dan een miljoen prostituees die vooral vermogende mannen uit Taiwan en Hongkong bedienden. Gebaseerd op andere cijfers in AziŽ kan aangenomen worden dat 20% van de prostituees minderjarig zijn.

India

De ILO (International Labour Organisation) schat dat er in India 400.000 kinderen betrokken zijn bij de seksbusiness, de meesten afkomstig van het arme platteland in India of Nepal. Het aantal prostituees in de belangrijkste steden van India, Calcutta, Bombay, Hyderabad, Bangalore, Madras en Delhi bedraagt een geschatte 100.000, waarvan 20-30% kinderen (1993, Central Welfare Board India). Deze worden voornamelijk bezocht door lokale klanten, de prostitutie vindt plaats in bordelen. Per jaar komen er nog steeds zo’n 5000 jonge meisjes terecht in het zogenaamde Devadasi systeem, waarbij de maagdelijkheid van jonge meisjes verkocht wordt om ze daarna als tempel-prostituees te laten werken. De chartervakantiebestemming Goa lijkt een verzamelplaats te worden voor westerse sekstoeristen met name voor hen die speciaal voor kinderen komen. Recente veroordelingen van buitenlanders wijzen hierop.

Nepal

In Nepal is een bloeiende handel in seks, vooral aan de grens met India. Nepalese mannen geloven dat geslachtsziekten genezen kunnen worden door seks te hebben met een maagd. Onderzoek wijst uit dat er inmiddels 200.000 meisjes verkocht zijn aan Indiase bordelen. Jaarlijks gaan er zo’n 5000 tot 7000 meisjes naar India om er als prostituees te werken.

Sri Lanka

De snelle groei van het toerisme naar Sri Lanka sinds de zeventiger jaren wordt geassocieerd met de groei van de seksuele uitbuiting van kinderen. De meeste van hen zijn jongens (circa 20.000) en ze worden door mannelijke toeristen uitgebuit in de strandplaatsen van het eiland.

Diverse buitenlanders zijn inmiddels hiervoor veroordeeld zowel in Sri Lanka als in hun eigen land. Veel in verband hiermee in beslag genomen kinderporno materiaal blijkt op Sri Lanka gemaakt te zijn. Volgens schattingen zijn er ook zo’n 10.000 vrouwelijke kindprostituees die in bordelen werken.

Inhoud.gif (1269 bytes)ZUIDOOST AZIň

Cambodja

Cambodja was haast te gronde gericht door massamoord door landgenoten en opzettelijke vernietiging van de meeste sociale structuren ten tijde van het Pol Pot regime. Daarna kwam de oorlog met en bezetting door Vietnam. De voortdurende chaos en de grote behoefte aan inkomen hebben het land kwetsbaar gemaakt voor een toename van seksuele uitbuiting. Nu Thailand en de Filippijnen steeds meer onder druk van de publiek opinie komen, lijkt Cambodja een favoriete bestemming voor sekstoeristen en kindersekstoeristen te zijn geworden. Een onderzoek van de Cambodian Women’s Development Association (CDWA) in de rosse buurt in Phnom Penh toont aan dat 35% van de prostituees minderjarig is en dat de minimum leeftijd in 1994 op 15-16 jaar lag. Ook zijn er rapporten die melding maken van meisjes van 13 jaar die in bordelen werken. Het Cambodjaanse ministerie van Binnenlandse Zaken schatte in 1996 dat er 5000 tot 6000 kinderen werkzaam zijn in de prostitutie in bordelen in Phnom Penh, volgens Unicef (1995) was het aantal 10.000 tot 16.000. De aanwezigheid van de VN-Vredesmacht in Cambodja heeft ook aanzienlijk aan de bloei van de seksindustrie bijgedragen.

Filippijnen

Kinderprostitutie is wijdverbreid in de Filippijnen, het is onderdeel van de reguliere seksindustrie maar dient ook voor mensen (mannen) die een voorkeur voor seks met kinderen hebben. Er wordt geschat dat tussen de 60.000 en 100.000 kinderen betrokken zijn bij prostitutie.

Sinds de zeventiger jaren is de Filippijnen een sekstoerismebestemming, kinderprostitutie kwam tot bloei in de zeventiger en tachtiger jaren door de aanwezigheid van grote aantallen militairen en toeristen. Deze vormen voor 40% de seksuele uitbuiters van kinderen. Van de prostituees zijn 35% straatkinderen, verder zijn kindprostituees werkzaam in bars, bordelen, toeristenhotels en op het strand. Een onderzoek onder go-go girls in Olangapo toont aan dat 50% van hen minderjarig is. Tenslotte komen er elk jaar nog honderdduizenden Filippijnse meisjes en vrouwen via legale en illegale agentschappen terecht in de internationale sekshandel als "hostess".

IndonesiŽ

Een onderzoek uit 1994/95 geeft aan dat van de in IndonesiŽ geregistreerde prostituees 60% tussen de 15 en 20 jaar oud is. De Indonesische seksindustrie bedient voornamelijk lokale klanten, in de bordelen zijn veel jonge meisjes te vinden. Tijdens een in 1996 gehouden workshop over kinderprostitutie bleek dat op Java en Lombok aanwijzingen van kinderprostitutie door toeristen zijn en dat toeristengebieden als Bali, Yogyakarta en Jakarta ook dit soort toerisme aantrekken. De vrees is dan ook dat IndonesiŽ een nieuwe kinderseksbestemming zal worden.

Japan

Door de populariteit van seksreizen naar landen als Thailand, Filippijnen en Taiwan heeft ervoor gezorgd dat er een handel is ontstaan van meisjes en vrouwen uit deze landen naar bars en bordelen in Japan. Recente rapporten zeggen dat er ook meisjes en vrouwen uit Oost Europa en Latijns Amerika gehaald worden. Het is onbekend hoeveel minderjarige meisjes betrokken zijn bij de prostitutie, maar meisjes vanaf zo’n 14 jaar zijn gevonden in Japanse bordelen. Prostituees in Japan worden vaak gecontroleerd door de georganiseerde misdaad en prostitutie gebeurt vaak onder dwang.

Taiwan

Betalen voor seks is de gewoonste zaak in Taiwan en al tientallen jaren komen Japanse sekstoeristen hiervoor naar Taiwan. Het gaat meestal om meisjes en er zijn bewijzen dat het om steeds jongere meisjes gaat, vooral maagden zijn zeer gewild. Geschat wordt dat er tussen de 40.000 en 60.000 kindprostituees zijn. Taiwan speelt ook een grote rol in de handel in meisjes voor seksdoeleinden, zowel voor meisjes van Thailand, MaleisiŽ en andere landen naar Taiwanese bestemmingen, als voor het leveren van Taiwanese meisjes aan Japan. In de Taiwanese bordelen is een groot percentage van de daar werkzame kinderen afkomstig van het achtergebleven platteland, zo’n 20%, terwijl ze maar 2% uitmaken van de totale bevolking.

Thailand

De Thaise seksindustrie heeft zich gedurende de twintigste eeuw ontwikkeld tot een gigant. Volgens een officier van justitie uit Bangkok (1996) is de prostitutie de grootste illegale industrie van het land en verdient ze tussen de 36 en 44 miljard gulden. De lokale behoefte aan jonge meisjes is een belangrijke oorzaak, maar ook de aanwezigheid van militairen gedurende de Tweede Wereldoorlog, de Koreaanse oorlog en de Vietnamoorlog en tenslotte het aantrekken van massatoerisme door middel van het aanprijzen van Thailand als goedkoop seksavontuur. Schattingen van het aantal kindprostituees lopen uiteen van 15.000 (Ministerie van Volksgezondheid) via 50.000 (ECPAT) tot 800.000 (Centre for the Protection of Children’s Rights). Hoewel het precieze aandeel van het misbruik van kinderen door toeristen onbekend is, wordt verondersteld dat dit veel groter is dan in andere landen, puur vanwege het feit dat de totale seksindustrie ingericht is op toeristen en kinderen daarvan een wezenlijk onderdeel vormen. Verreweg de meeste kinderen zijn meisjes van een jaar of 16 die in bordelen werken. Jongens zijn er weinig en zij worden meestal misbruikt door mannen met een voorkeur voor kinderen. Traditioneel gezien zijn de dochters verantwoordelijk voor het welzijn van haar ouders en het gezin, daarom gaan veel meisjes van het platteland via tussenpersonen naar de stad, de meesten afkomstig uit de armste provincies in Noord-Thailand. Een VN rapport laat zien dat circa 31% van degenen die naar Bangkok trekken kinderen tussen 5 en 14 jaar zijn. Veel van hen eindigen in bars en massagesalons, anderen komen eerst in fabrieken terecht, vanwaar ze ook weer na verkracht te zijn in doorverkocht worden naar bordelen. Het komt vaak voor dat de ouders geld krijgen om hun kinderen "goed terecht" te laten komen, maar ook worden kinderen regelmatig verkocht, de kinderen moeten dit geld dan meestal terugverdienen via de prostitutie.

Thailand speelt ook een belangrijke rol bij de kinderhandel, zowel als het gaat om import, doorvoer en export. Volgens Asia Watch worden er jaarlijks 10.000 vrouwen en meisjes vanuit Birma naar Thailand verhandeld, evenals uit Vietnam, Laos en Cambodja. Sommige van hen blijven in Thailand, anderen gaan samen met Thaise meisjes naar Japan, Singapore, Hongkong, AustraliŽ, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten.

Vietnam

De kinderprostitutie in Vietnam neemt zienderogen toe sinds de economische liberalisering, waarbij ook meer toegestaan is in de amusementssfeer, vooral met het oog op de komst van een groeiend aantal zakenmensen en toeristen. Volgens een onderzoek van de Women’s Union in 1992 waren er toen zo’n 60.000 prostituees waarvan ruim 6 % jonger dan 16 jaar. Child Workers in Asia dat een op de vijf prostituees jonger dan 18 is. Unicef noemt in 1995 een aantal van 40.000 kindprostituees.

Inhoud.gif (1269 bytes)AUSTRALIň, NIEUW ZEELAND EN STILLE ZUIDZEE

AustraliŽ

Een onderzoeksrapport meldt in 1998 dat in AustraliŽ zo’n 3000 kinderen jonger dan zeventien jaar (van hen waren er 15 jonger dan tien jaar en 59 tussen de tien en twaalf jaar) werkzaam zijn in de seksindustrie, tweederde van hen zijn meisjes. Ze werken in bordelen, doen escort werk, tippelen op straat, strippen en houden zich bezig met het maken van porno. De meesten prostitueren zich om te kunnen betalen voor drugs, eten en onderdak. Als voornaamste oorzaken werden aangemerkt ernstig verstoorde familieverhoudingen en dakloos zijn.

Nieuw Zeeland en Stille Zuidzee

Onder de straatprostituees van Nieuw Zeeland zijn een aantal minderjarigen aangetroffen. Ook op enkele eilanden in de Stille Zuidzee, zoals de Solomon-eilanden Samoa, Fiji en Papoea Nieuw Guinea zijn zaken gemeld van minderjarigen in de prostitutie.


 links.gif (1252 bytes)