GEZOCHT: JONGERENAMBASSADEUR


Vind jij het leuk om met jongeren en kinderen uit de hele wereld aan de slag te gaan?
Wil jij iets doen tegen kinderarbeid? Heb jij altijd al eens een bekende politicus willen vragen waarom er nog zoveel kinderen werken in de wereld? Kortom, wil jij erbij zijn als er geschiedenis gemaakt wordt? Dan is dit je kans!

KINDEREN TEGEN KINDERARBEID
In 1998 trok een mars tegen kinderarbeid over de hele wereld. Deze heeft eraan bijgedragen dat nu in 144 landen wetten zijn aangenomen om de ergste vormen van kinderarbeid tegen te gaan. Een prachtig resultaat maar op dit moment zijn er nog steeds vele miljoenen (246 miljoen) kinderen van 15 jaar en jonger die werken en niet gewoon dagelijks naar school kunnen. Dat is één zesde van alle kinderen in die leeftijd in de wereld. Er moet dus nodig weer iets gebeuren.
Vandaar het kinderwereldcongres voor en door kinderen in mei 2004.Van 10 tot en met 13 mei 2004 komen 500 kinderen uit 100 verschillende landen in Florence (Italië) bij elkaar, waar ook wereldleiders aanwezig zullen zijn. Ook Nederland zal een afvaardiging sturen, uit alle aanmeldingen op deze oproep zal één jongerenambassadeur gekozen worden die naar Florence zal gaan. Deze zal samen met alle andere kinderen de wereld vragen om werkelijk aan het werk te gaan tegen kinderarbeid.

INTERESSE?
Jongeren tussen de 15 en 17 jaar kunnen zich melden. Je moet betrokken zijn bij kinder/mensenrechten en internationale samenwerking en je moet Engels kunnen spreken en verstaan.
Stuur je reactie vóór 12 januari 2004 terug door middel van bijgevoegd formulier en maak ook in circa 400 woorden duidelijk wat er tegen kinderarbeid moet gebeuren en wat Nederland kan en/of moet doen. (Laat zien waarom jij uitgekozen zou moeten worden.)

NUTTIGE INFORMATIE (voor jou en je ouders)
Reserveer alvast 24 januari 2004 in je agenda voor een voorbereidende bijeenkomst over kinderarbeid en kinderrechten. Op de vervolgbijeenkomst zullen jongeren zelf mee bepalen wie in mei naar Florence gaat.

Ervaren begeleiding naar en in Florence wordt geregeld. Al je reis- en verblijfskosten worden vergoed ook voor 24 januari en voor mogelijke volgende bijeenkomsten.

Wil je meer informatie? Kijk dan op www.kinderrechten.nl, www.stopkinderarbeid.nl, www.schooldebestewerkplaats.nl. Heb je vragen gebruik dan de e-mail adressen van deze websites.


ORGANISATIE
FNV Mondiaal
Defence for Children International Nederland
ECPAT-Nederland
NCDO
Novib
Unicef