Belangrijke links
rechts.gif (1242 bytes) ECPAT-international: www.ecpat.net
rechts.gif (1242 bytes) Defence for Children International-afdeling Nederland:
www.defenceforchildren.nl
rechts.gif (1242 bytes) Stichting Kinderpostzegels: www.kinderpostzegels.nl
rechts.gif (1242 bytes) Kinderen in de Knel: www.kerkinactie.nl
rechts.gif (1242 bytes) Mensen in Nood/Cordaid: www.menseninnood.nl 
rechts.gif (1242 bytes) Stichting Retour: www.retour.net
rechts.gif (1242 bytes) Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn: www.nizw.nl 
rechts.gif (1242 bytes) Meldpunt Kinderporno op het Internet: www.meldpunt.org
rechts.gif (1242 bytes) SurfSafe-site: www.surfsafe.nl
rechts.gif (1242 bytes) Nederlands centrum voor seksespecifieke zorgvernieuwing en bestrijding seksueel geweld: www.transact.nl
rechts.gif (1242 bytes) Jongeren Informatie Punt: www.jip.org
rechts.gif (1242 bytes) Jeugdzorg: www.sjn.nl/16ofzo/adressen/JZ.htm
rechts.gif (1242 bytes) Advies- en Meldpunten Kindermishandeling: www.nizw.nl
rechts.gif (1242 bytes) Stichting Jeugdzorg Nederland: www.sjn.nl 
rechts.gif (1242 bytes) RIAGG: www.ggzdrenthe.nl/adres_nl.htm 
rechts.gif (1242 bytes) www.seksueelkindermisbruik.nl